מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון
ביטול עסקה

לביטול עסקת שירות ותחזוקה שנעשתה דרך ברימאג שירות בע"מ בלבד, ניתן לפנות: דרך הוואטסאפ במספר 052-8828404; בטלפון – במספר 8404*; באמצעות המייל : main@brimag-service.co.il
בדואר רשום או במסירה ידנית, לכתובת: הבנאי 12, חולון, מיקוד: 5885006, קומה 1, בימים א'-ה' בין השעות 08:00 - 17:00, או בפקס, למספר: 03-5584293.

לגבי עסקאות שנעשו דרך אתר זה:

הרוכש מתחייב לבדוק ולבחון את המוצר, מיד לאחר קבלתו. הרוכש רשאי לבטל את רכישת המוצר, בהתאם להוראות הדין, ובלבד שמסר הודעת ביטול, בדוא"ל, לברימאג, לכתובת: menashez@brimag.co.il,או באמצעות העמוד "ביטול עסקה" או בדואר רשום, לכתובת: רח' השקמה 19, אזור, או בטלפון: 03-7358000 (להלן - "הודעת ביטול"), בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים לכל היותר, לאחר הרכישה או קבלת הודעת האישור אודות הרכישה, לפי המאוחר מביניהם, או עבור אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש - בתוך 4 (ארבעה) חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת האישור אודות הרכישה, לפי המאוחר מביניהם, ובכפוף להוראות הדין.

במקרה שהרוכש יבטל את הרכישה (בתוך 14 ימים או 4 חודשים כאמור) עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה, או עקב אי אספקת המוצר במועד, ברימאג לא תגבה מהרוכש תשלום נוסף כלשהו, ותשיב לו את כל התשלומים ששילם במסגרת הרכישה. הרוכש ישיב את המוצר לברימאג, במקום שבו נמסר לו, ובתיאום עם ברימאג. ככל שהמוצר לא יוחזר במקום שבו נמסר ללקוח, תשלח ברימאג שליח, והלקוח יישא בעלויות המשלוח, בהתאם לתעריף חברת השליחויות כפי שיהיה מעת לעת.

במקרה שהרוכש יבטל את הרכישה (בתוך 14 ימים או 4 חודשים כאמור), מטעמים שאינם הטעמים המפורטים לעיל, בריאמג תהא רשאית לחייב את הרוכש בדמי ביטול, בשיעור של 5% ממחיר המוצר, או בסך של 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם - ולמעט חיובים אלו, תשיב לרוכש את התשלום ששילם, ותבטל את חיוביו בשל העסקה, ככל שקיימים כאלו. הרוכש ישיב את המוצר לבריאמג, על חשבונו, בתיאום מול החברה, בטלפון: 03-7358000 (ניתן יהיה לתאם שליח בתשלום בתעריף חברת השליחויות כפי שתהיה מעת לעת).

.בהתאם להוראות הדין, אין זכות ביטול למוצרים פסידים

ברימאג שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה במלואה ו/או כל חלק ממנה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה כזה, ברימאג תשיב את התשלומים ששולמו, ככל ששולמו, בתוך 7 (שבעה) ימים, וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד ברימאג ביחס לכך. בכלל זאת, מובהר, שבמקרה שבו נפלה טעות בלתי סבירה, בתום לב, בתמחור מוצר/ים באתר, באופן שלקוח סביר יכול היה להבין כי מדובר בטעות בתמחור, ברימאג תבטל את העסקה (בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט), וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד ברימאג ביחס לכך.


מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר.

ניתן לפנות למספר הבא: 03-7358000 (שלוחה 0), או באמצעות המייל: menashez@brimag.co.il ,
בדואר רשום או במסירה ידנית, לכתובת:
השקמה 19, אזור, מיקוד: 5800191, קומה 2 - בימים א'-ה' בין השעות 08:30 - 16:00, או בפקס, למספר: 15337387405

לחילופין, ניתן למלא את הטופס המופיע מטה:

השדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה
טוען...

* לביטול עסקה שבוצעה באחד מסניפי מטרו יש לפנות לסניף בו בוצעה הרכישה, או לחילופין, למספר 03-7358230 או למייל: eliramg@brimag.co.il .

* לביטול עסקה שבוצעה באתר של אחד מהמשווקים המורשים של החברה, או באחד מהסניפים של המשווקים המורשים של החברה, כפי שאלה מפורטים באתר זה, יש לפנות לאתר או לסניף בו בוצעה העסקה בלבד.

סגור
Loading
Go back to %1