מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון
תקנון


ברוכים הבאים לתקנון האתרים של דיגיטל אייג' בע"מ, ח.פ. 511786378 (להלן – "ברימאג").
 כל שימוש באתרי האינטרנט של ברימאג www.brimag-online.co.il ,https://www.brimag.co.il/, https://babybliss.online/ (להלן – "אתרי הסחר") והאתרים הנוספים https://delonghicoffee.co.il (להלן – וביחד עם אתרי הסחר, "האתרים"), כפוף לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו.
יש לקרוא את התקנון בעיון, בטרם כל שימוש באתרים. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי התקנון, אנא הימנע מגלישה ומכל שימוש אחר באתרים.
א.    כללי
1. האתרים הינם בבעלותה של ברימאג.
2. כל צפייה, הורדה, התקנה, גלישה, רכישה, פניה, השארת פרטים, או כל פעולה או שימוש אחר באתרים (להלן וביחד – "שימוש"), כפופים לתקנון זה, למדיניות הפרטיות, ולהסכמה לתנאים וההוראות המפורטים בהם, במלואם.
3. בכל שימוש באתרים, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתרים, וכן הסכים למדיניות הפרטיות ולתקנון זה.
4. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
5. התקנון המעודכן מפורסם באתרים. ברימאג תעדכן את הוראות התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. לא תהיה למשתמש (לרבות כל גורם מטעמו) זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי ברימאג בשל כך. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.
6. לכל שאלה או בקשה בקשר לתקנון זה, ניתן לפנות אלינו באמצעות דוא"ל בכתובת: menashez@brimag.co.il, מספר טלפון: 03-7358000 או בכתובת: רח' השקמה 19, אזור.
7. תקנון זה עודכן לאחרונה בחודש ינואר 2024.
ב.    ביצוע פעולות באתרים
8. באתרים ניתן לבצע ולהשלים פעולות שונות, בכפוף לתנאי התקנון, ובכלל זאת: קבלת מידע על מוצרים ומותגים, ובחלק מהאתרים, הרשמה, רכישת מוצרים, פירוט על המשווקים המורשים שמהם ניתן לרכוש את המוצרים, הרשמה לחברות במועדון ברימאג, השוואת מוצרים, ופעולות נוספות.
9. במסגרת חלק מהשירותים שמציעה ברימאג למשתמשי אתרי הסחר (ובכלל זה רכישת מוצרים, קבלת פרסומים או מבצעים, ופעולות נוספות), המשתמש מתבקש להירשם, ובתוך כך, למסור מידע כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות או כתובת דואר האלקטרוני. יובהר כי מבלי למסור את הנתונים המבוקשים בשדות החובה, לא ניתן להירשם לשירותים הטעונים רישום. ברימאג רשאית לסרב לרישום של כל משתמש לאתרי הסחר, בשל כל סיבה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.
10. בחלק מהאתרים ניתן להזין כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה, ייחודיים, שישמשו לזיהוי בשימוש ופעולות באותם אתרים. ניתן גם להתחבר באמצעות חשבון צד שלישי (כגון פייסבוק). ההרשמה לאתרים הינה אישית. בהתאם, כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה מיועדים לשימוש אישי בלבד. כל משתמש באתרים מחויב לשמור את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה בסודיות ובאופן מאובטח כנדרש. ברימאג לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק, שיגרמו בעקבות שימוש של צד שלישי כלשהו, בשם המשתמש ו/או בסיסמה האישית של המשתמש ו/או חשבון צד שלישי של המשתמש באתרים.
11. רשאי לבצע פעולות באתרים, רק משתמש שמתקיימים לגביו, כל התנאים המצטברים הבאים: (א) המשתמש הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב בהתחייבויות הכרוכות בביצוע פעולות באתרים (לרבות, בין היתר, משתמש שהורה או אפוטרופוס אישר לו לבצע פעולה באתרים); (ב) המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני. כל הודעה שתישלח לתא דואר זה מאת ברימאג, תחשב כ-"הודעה בכתב"; (ג) בעל תעודת זהות; (ד) המשתמש קרא תקנון זה בעיון, והסכים לכל תנאיו.
12. משתמש שמעוניין לבצע תשלום כלשהו באתרי הסחר, רשאי לעשות זאת באמצעות כרטיס אשראי תקף, אשר שייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל (או שהינו בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס הנ"ל).
13. פרטי כרטיס אשראי שיוזנו על ידי המשתמש אינם נשמרים במערכות ברימאג. ברימאג נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי אשראי. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, ברימאג תשמור במאגריה קוד ייחודי (token), בצורה מאובטחת ולפי תקן PCI.
14. כל תשלום באמצעות צד שלישי, יהא כפוף בנוסף, לתנאי השימוש של אותו צד שלישי. ברימאג לא תהא אחראית ולא תישא בשום נזק שייגרם למשלם, כתוצאה מהשימוש בשירותי התשלום של צד שלישי.
15. האחריות למסירת מידע ופרטים במסגרת השימוש באתרים, חלה על המשתמש בלבד. ברימאג אינה אחראית לכל נזק ו/או תקלה שייגרמו כתוצאה ממילוי מידע שקרי ו/או שגוי ו/או חלקי, לרבות בעקבות טעויות הקלדה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי ברימאג בנוגע לכך.
ג.    רכישת מוצרים באתרי הסחר
16. בטרם כל רכישה באתרי הסחר, יש לשוב ולעיין בתקנון זה היטב, והרוכש מצהיר, כי קרא את הוראות התקנון, הבין אותן והסכים להן.
17. בדף הבית של אתרי הסחר, מוצגים מוצרים והצעות לרכישה, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ברימאג. בהקלקה על קטגוריות של מוצרים ו/או מוצר ו/או תמונת מוצר ו/או הצעה לרכישה, ייפתח דף חדש, שכולל נתונים נוספים אודות הצעת הרכישה והמוצר. מובהר בזאת כי ברימאג רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתרי הסחר, וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.
18. לאחר ביצוע הזמנה, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של רוכש המוצר הודעת אישור עסקה.
19.  פעולה תחשב כפעולה שהושלמה, רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי הרוכש ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
20. במקרה שבו מוצר אזל מהמלאי, ברימאג תודיע לרוכש בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים, כי המוצר שהזמין אזל מהמלאי, ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי, לביטול העסקה.
21. מחיר המוצר המחייב, הינו מחיר המוצר העדכני, נכון למועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הרוכש באתרי הסחר. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).
22. תנאיו ותוקפו של כל מבצע ו/או הטבה ו/או של כל מכירה המפורסמים באתר או באמצעות דיוור אלקטרוני שישלח אל הנרשמים לאתר יהיו כפופים לתנאים שיקבעו ויפורסמו על ידי ברימאג, ובנוסף למלאי שהוקצב לאותו מבצע ו/או הטבה ו/או לאותה מכירה כמפורסם בדף המוצר. ברימאג שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סגירת המכירות או לשנות את הכמות המוצעת, או את פרטי הפעילות/ההטבה/המבצע על פי שיקול דעתה, בהתאם לדין.
23. חלק מהפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות המשווקים המורשים מטעם ברימאג או בחנויות ברימאג עד לגמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ברימאג. ברימאג אינה מתחייבת כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל אחד מסניפי המשווקים המורשים, או בסניפי ברימאג, או באיזה מהם.
24. מובהר כי אתרי הסחר משמשים למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים המוצעים באתרי הסחר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות אתרי הסחר בלבד, והם אינם חלים אצל המשווקים המורשים, או באתרי אינטרנט מטעמם.
ד.    משלוח ואספקה
25. ברימאג רשאית לקבוע מעת לעת, את התנאים הקשורים למשלוח, לרבות אזורי ההפצה, מגבלות בדבר נקודות האספקה, מחיר המשלוח ותנאיו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
26. ברימאג אינה מתחייבת לספק את ההזמנה לכל כתובת או אתר, אלא לאזורי אספקה מוגדרים בלבד, בהתאם למפורסם באתרי הסחר. באפשרות הרוכש לבדוק באתרי הסחר האם ניתן לבצע משלוח לכתובת המגורים שלו.    
27. בכפוף לאמור לעיל, המוצר יישלח לכתובת שציין הרוכש בהזמנה (או לסניף הדואר, בהתאם לבחירת אופן המשלוח, ככל שיש אפשרות כזאת), ובכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט באתר הסחר.
28. דמי משלוח, ייגבו בתשלום אחד, כולל, במצורף עם רכישת המוצר.
29. ברימאג ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים, שנמסרו על ידי הרוכש, בעת ביצוע ההזמנה ו/או שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת ברימאג, לרבות שביתות, השבתות, מלחמות וכו'.
30. איסוף ו/או קבלת המוצר, מותנים בהצגת אישור הזמנה ותעודה מזהה, וכן בחתימה על טופס אישור קבלת המוצר. ברימאג שומרת לעצמה את הזכות לדרוש אסמכתא נוספת לזיהוי, ככל שיהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
31. הרוכש מתחייב כי הוא (או גורם אחר מטעמו), יימצא בכתובת האספקה, במועד האספקה, לצורך קבלת המשלוח.
32. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). זמן האספקה הנקוב מתייחס להזמנות שילקטו במערכות ברימאג עד לשעה 11:00, במקרים בהם הזמנות יקלטו במערכות בריאמג לאחר השעה 11:00 ספירת ימי העסקים תחל רק ביום למחרת.
33. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, רוכש של מוצר יהא רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסניה של ברימאג, בהתאם לגורם האחראי על הספקת המוצר ללקוח, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים. יובהר כי איסוף עצמי כפוף לתיאום מראש מול נציגי שירות הלקוחות של ברימאג. לפרטים נוספים לגבי זמני אספקת מוצרים ואפשרויות איסוף עצמי, נא לעיין במדיניות המשלוחים.

34. הרוכש נדרש לאסוף את המוצר בתוך 15 (חמשה עשר) ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. במקרה שרוכש לא יאסוף את המוצר בתוך 15 ימים כאמור, ברימאג תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את העסקה, וכן לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בתקנון זה.
ה.    ביטולי רכישות
35. הרוכש מתחייב לבדוק ולבחון את המוצר, מיד לאחר קבלתו.
36. הרוכש רשאי לבטל את רכישת המוצר, בהתאם להוראות הדין, ובלבד שמסר הודעת ביטול, בדוא"ל, לברימאג, לכתובת: menashez@brimag.co.il, או באמצעות העמוד "ביטול עסקה" או בדואר רשום, לכתובת: רח' השקמה 19, אזור, או בטלפון: 03-7358000 (להלן - "הודעת ביטול"), בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים לכל היותר, לאחר הרכישה או קבלת הודעת האישור אודות הרכישה, לפי המאוחר מביניהם, או עבור אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש - בתוך 4 (ארבעה) חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת האישור אודות הרכישה, לפי המאוחר מביניהם, ובכפוף להוראות הדין.
במקרה שהרוכש יבטל את הרכישה (בתוך 14 ימים או 4 חודשים כאמור) עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה, או עקב אי אספקת המוצר במועד, ברימאג לא תגבה מהרוכש תשלום נוסף כלשהו, ותשיב לו את כל התשלומים ששילם במסגרת הרכישה. הרוכש ישיב את המוצר לברימאג, במקום שבו נמסר לו, ובתיאום עם ברימאג. ככל שהמוצר לא יוחזר במקום שבו נמסר ללקוח, תשלח ברימאג שליח, והלקוח יישא בעלויות המשלוח, בהתאם לתעריף חברת השליחויות כפי שיהיה מעת לעת.
במקרה שהרוכש יבטל את הרכישה (בתוך 14 ימים או 4 חודשים כאמור), מטעמים שאינם הטעמים המפורטים לעיל, בריאמג תהא רשאית לחייב את הרוכש בדמי ביטול, בשיעור של 5% ממחיר המוצר, או בסך של 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם - ולמעט חיובים אלו, תשיב לרוכש את התשלום ששילם, ותבטל את חיוביו בשל העסקה, ככל שקיימים כאלו. הרוכש ישיב את המוצר לבריאמג, על חשבונו, בתיאום מול החברה, בטלפון: 03-7358000 (ניתן יהיה לתאם שליח בתשלום בתעריף חברת השליחויות כפי שתהיה מעת לעת).
37. בהתאם להוראות הדין, אין זכות ביטול למוצרים פסידים.
38. ברימאג שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה במלואה ו/או כל חלק ממנה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה כזה, ברימאג תשיב את התשלומים ששולמו, ככל ששולמו, בתוך 7 (שבעה) ימים, וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד ברימאג ביחס לכך.
בכלל זאת, מובהר, שבמקרה שבו נפלה טעות בלתי סבירה, בתום לב, בתמחור מוצר/ים באתר, באופן שלקוח סביר יכול היה להבין כי מדובר בטעות בתמחור, ברימאג תבטל את העסקה (בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט), וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד ברימאג ביחס לכך.
39. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתרים.
ו.    הגבלת אחריות
40. התמונות המוצגות באתרים הינן להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים או שינויים בינן ובין הפריטים בפועל.
41. ברימאג משקיעה מאמצים רבים, כדי שתיאורי המוצרים המופיעים למכירה באתרי הסחר יעודכנו באופן רציף ומדויק. במקרה שבשל טעות בתום לב, המוצר שאותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני, אינו תואם לתיאור המוצר כפי שמופיע באתר הסחר, תינתן לרוכש אפשרות לבחור, בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.
42. המידע והתכנים, לרבות, סרטוני הדרכה, מפרטים, מדריכי קניה, תעודות אחריות, מאמרים, הוראות שימוש ו/או חוברות הפעלה, המופיעים באתרים, ככל שיהיו, נועדו לספק אינפורמציה בלבד, ואינם בגדר עצה ו/או חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום, לרבות ביחס למוצרים המפורסמים באתר. ברימאג אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המופיע באתר. המשתמש מודע ומסכים לכך, שעליו לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר, וככל שבחר להסתמך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר, ככל שהוצג באתר, המשתמש עשה זאת לפי שיקול דעתו המוחלט, ובאחריותו הבלעדית, והוא מוותר ומנוע מהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
43. המידע והתכנים, לרבות, חוברות הפעלה, סרטוני הדרכה, הוראות שימוש, באתרים ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ברימאג בגין המידע והתכנים המוצעים באתרים או באמצעותם, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. ברימאג אינה אחראית לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתרים או הסתמכות על המידע המפורסם באתרים. השימוש וההסתמכות על המידע באתרים ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
44. בריאמג, מפעילי האתרים, או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים, לכל שימוש לרעה שלא כדין, שימוש במרמה או שימוש בלתי מורשה, בכרטיס אשראי.
45. כל תוכן או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יצרן המוצר, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולברימאג לא תהיה כל אחריות לגביו.
46. מבלי לגרוע מהאמור, ברימאג אינה נושאת באחריות כלשהי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באמצעות האתרים ואשר צד ג' שהינו היצרן, סיפק אותם לברימאג או ישירות למשתמש, לרבות פגמים במוצרים, תגובות או תופעות הקשורות למוצרים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתרים וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
47. למרות האמור לעיל, וככל שיקבע כי ברימאג אחראית לנזק כלשהו, אזי סך כל הנזקים בהם תחויב במסגרת האחריות לא יעלה על שווי המוצר מושא האחריות.
48. בריאמג אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתרים. ייתכן ומוסכם, שפעילות האתרים תשובש או תופסק, מטעמים שונים. ברימאג רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתרים ו/או שינוי עיצוב ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתרים.
49. בריאמג מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה של בריאמג, אולם אין בהם בטחון מוחלט. ברימאג אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה, או שהאתרים ומערכותיהם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידי המשתמש באתרים. ברימאג לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתרים.
50. לתשומת לבך, כל שימוש באתרים ו/או באתרים קשורים בו, עלול לחשוף את המשתמש לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הכניסה לאתרים, השימוש באתרים והכניסה לאתרים נוספים באמצעות קישורים ו/או הפניות מתוך האתרים הינם באחריות המשתמשים בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתרים.
ז.    פרטיות
51. השימוש באתרים כפוף ומותנה, להסכמה למדיניות הפרטיות במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות, הקש כאן מדיניות פרטיות.

. ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של האתרים, אנא הימנע משימוש באתרים.
ח.    דיוור ישיר ודברי פרסומת
52. המשתמש מסכים ומאשר כי ברימאג (לרבות כל גורם מטעמה ו/או שקשור אליה במישרין ו/או בעקיפין), תהא רשאית להשתמש בנתונים שמסר המשתמש, ובמידע שנאסף לגביו במהלך השימוש באתרים, לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או פניה בהצעות מסחריות שונות ו/או דיוור ישיר והכל באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות טלפוניות, משלוח דואר רגיל, וכל דרך אחרת. ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת, בפניה לפי פרטי ההתקשרות המפורטים לעיל בתקנון זה. לפירוט נוסף, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות.
ט.    הגנה על זכויות קניין רוחני וסודות מסחר
53. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני בתוכנה ובאתרים וכל מידע אחר הקשור לאתרים או הכלול בו (ולרבות בין היתר, כל קוד מחשב, נתון, מידע, תכנים, סודות מסחריים, קבצים גראפיים, שרטוטים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, עיצובי האתר, יישום, טקסט, תוכנה, חומרה, המצאות, שיפורים וכל חומר אחר הכלול ו/או קשור לאתרים, שמות האתרים, שמות המתחם (Domain) של האתרים, וכל סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) באתרים ו/או שקשורים באתרים), הינם בבעלות בלעדית של ברימאג או של צד שלישי שהעניק לבריאמג רישיון לעשות בו שימוש, ולאף אדם לא תהיה זכות, דרישה או תביעה כלפי ברימאג בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור מראש ובכתב מברימאג בלבד.
54. מבלי לגרוע מהאמור, כל חומר טכנולוגי הכולל תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר שניתן לזהותו בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתרים יהוו רכוש ברימאג ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש. שמות המסחר והסימנים המסחריים הקשורים אליהם ('לוגואים') הינם שמות מסחריים בבעלות ברימאג ולא תהא למאן דהוא כל זכות שהיא לעשות שימוש בשמות אלה או לטעון לזכויות כלשהן בשמות אלה. ברימאג מכבדת זכויות יוצרים של אחרים ולפיכך במידה ונתקלת במידע או תמונה או כל מצג אחר אשר לדעתך פוגעים בזכויות היוצרים של צד שלישי כלשהו נא פנה אלינו באמצעות דוא"ל וציין את תוכנם ומיקומם ואנו נפעל להסירם במהירות האפשרית.
55. אין לבצע פעולה אחרת כלשהי, לרבות, בין היתר, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של ברימאג או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
56. המשתמש אינו רשאי להשתמש בכל שם, סימן או סמליל ('לוגו') הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של ברימאג. על המשתמש להימנע מכל פעולה או מחדל העלולים לפגוע בצורה כלשהי במוניטין של ברימאג. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי המשתמש.
57. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים, ככל שישנם, הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
י.    כללי התנהגות באתרים
58. השימוש באתרים מותר למטרות חוקיות בלבד, בתום לב, ובכפוף לכל דין, ולמטרות אישיות בלבד.
59. אין להתחזות, למסור פרטים שגויים ו/או לא מדויקים במסגרת השימוש באתרים. אין להשתמש באתרים עבור קבוצה ו/או אדם אחר, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש.
60. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להעביר (לרבות באמצעות צד שלישי) כל תוכן המופיע ו/או מוצג באתרים, במישרין או בעקיפין. אין להפעיל או לאפשר להפעיל באתרים, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers ,Robots וכדומה, לרבות, בין היתר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתרים, ובכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתרים.
61. אין לאסוף מידע במישרין ו/או בעקיפין בקשר למשתמשים באתרים.
62. אין לבצע פעולות שעלולות לפגוע או שמטרתן לפגוע בפרטיותם של משתמשים אחרים באתרים; אין לבצע פעולות שמטרתן לפגוע באתרים ו/או בברימאג ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו.
63. אין להציג תכנים מאתרים בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.
64. מבלי לגרוע מהאמור, בריאמג תהא רשאית למצות את הדין כנגד משתמש שהפר אחת או יותר מהוראות תקנון זה – ובכלל זאת, בין היתר, בריאמג תהא רשאית למנוע ממשתמש כניסה לאתרים לצמיתות או באופן חלקי ו/או לדרוש פיצוי ו/או שיפוי ו/או קיזוז מכל סכום ו/או לפעול בכל אמצעי אחר העומד לרשותה בהתאם לדין.
יא.    קישורים ותכנים של צדדים שלישיים
65.  ייתכן שייכללו באתרים קישורים ('לינקים') לעמודים, תכנים ו/או שירותים של צדדים שלישיים ברשת האינטרנט, לרבות אתרים של יצרנים, משווקים מורשים ומשווקים שאינם מורשים. תכנים ושירותים אלו אינם בהכרח קשורים לבריאמג וברימאג אינה שולטת בהם או מפקחת עליהם. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. השימוש באתרי האינטרנט המקושרים על ידי המשתמש יעשה באחריות המשתמש בלבד ובכפיפות לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט המקושרים כאמור. העובדה שהאתרים מקשרים לתכנים ושירותים אלה אינה מעידה על הסכמת בריאמג לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים ונותן שירותים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם, וברימאג אינה נושאת באחריות בקשר לתכנים ושירותים אלו, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם בגינם, או מהסתמכות עליהם.
יב.    שיפוי
66. המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את ברימאג או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב ברימאג או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לברימאג אין אחריות לגביו.
יג.    הודעות בכתב
67. המשתמש מאשר ומסכים לקבל כל הודעה מבריאמג ו/או מגורמים הקשורים לאתרים, לרבות הודעות הקשורות לרכישות, ולרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, לתיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה הוזנה על-ידו במסגרת הפעילות באתרים.
יד.    ברירת דין ומקום שיפוט
68. הדין החל על האתרים ועל כל עניין קשור בהם (לרבות תקנון זה), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתרים ו/או לשימוש באתרים, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתרים ו/או לשימוש בהם, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).

סגור
Loading
Go back to %1