הסכם פשרה מקררים

הסכם פשרה מקררים

הסכם פשרה מקררים

הודעה ללקוחות ברימאג דיגיטאל אייג' בע"מ
מובא בזאת לידיעת הציבור, כי ביום 18.12.2017, אישר בית המשפט המחוזי בתל-אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה (להלן: "הסכם הפשרה"), אשר נחתם בעניין הבקשה להכיר בתובענה כייצוגית שהגיש ניר זמל נגד ברימאג דיגיטאל אייג' בע"מ(להלן: "ברימאג" ו/או הנתבעת").
בהתאם להסכם פשרה, הנתבעת תעניק כתב אחריות המזכה בקבלת שירות תיקונים וחלקי חילוף למקררים, לכל רוכשי המקררים מדגמי BEKOו-LGשמייבאת הנתבעת, החל מיום 19.2.2008 ועד ליום  20.9.2016. חברי הקבוצה יחולקו ל-2 תתי קבוצות כמפורט להלן:
קבוצה א': הנתבעת מתחייבת ליתן הטבה לחברי קבוצה א', הצרכנים שרכשו את המקררים אותם יבאה הנתבעת בין התאריכים 19.2.2008 - 1.1.2014, בדמות כתב אחריות שמכוחו ובתנאים המפורטים בו יהיו זכאים לקבל שירות תיקונים וחלקי חילוף למקרר שרכשו, כאשר משך ההטבה יהא ל-6 חודשים, שיחולו החל מחלוף שבעה ימים מיום פרסום מודעה זו.
קבוצה ב': הנתבעת מתחייבת ליתן הטבה לחברי קבוצה ב', דהיינו הצרכנים שרכשו את המקררים אותם יבאה הנתבעת בין התאריכים 1.1.2014 - 20.9.2016, בדמות כתב אחריות שמכוחו ובתנאים המפורטים בו יהיו זכאים לקבל שירות תיקונים וחלקי חילוף למקרר שרכשו, כאשר משך ההטבה יהא ל-12 חודשים שיחולו החל מחלוף שבעה ימים מיום פרסום מודעה זו.
חברי הקבוצה שתוכל הנתבעת לאתר ברישומיה יקבלו מכתב אשר מודיע להם על זכאותם להטבה וכתב האחריות יצורף אליו. יתר חברי הקבוצה, שלא יקבלו את המכתב, יצטרכו לפנות אל הנתבעת למספר טלפון 03-7358000 או בפקסימיליה 03-7358216, או בדוא"ל refrigerators46553021@gmail.com, בהם ניתן לקבל את כתב האחריות ואת ההטבה.
מודעה זו מוגשת כשירות לציבור. הנוסח הקובע הוא נוסח הסדר הפשרה. להסדר הפשרה המלא לחץ כאן.
 
דגמי המקררים שמכרה הנתבעת ומזכים בהטבה:
 
GR-B240RWA
GN1406221X
GR-P288STJ
CN158230
GR-B512INSS
VNE1000
GR-M688GSHX
DNE65000X
GR-B240RSA
GN1306220ZDX
GC-B227GSQN
DN135120
GR-B512INSW
DN156720
GR-M648GSHX
DNE65000TX
GR-B230RNA
RDNE455M21PT
GR-B239RWA
FNE1072
GR-B279STA
DN152140X
GR-M678GSHX
DNE65000B
GR-F230RNK
RDNE455M21W/X
GR-B239RSA
DN162220
GR-B279SVA
DN152140
GR-B259SVA
16122W
GM-651RWC
RDNE510M21W/X
GR-B229RNA
DN162220X
GR-L279LSJ
CNE 60521
GR-B259STA
16122X
GM-650RSC
DN156821
GR-F229RNK
DN161220
GR-M689INVS
CNE 60520
GR-F259XVK
16122J
GR-J910DID
RFNE312L33S
GM-849RWC
GNE114781
GR-M689INVW
GNE60500
GR-B259XVK
8810
GR-J710DID
RFNE270L33S
GM-849RSC
GNE114780
GR-M699INVS
GNE60510
GR-B228STA
DSE30080
GR-J810DID
RFNE270L33W
GM-769RWC
CN151120
GR-M699INVW
GNE60570
GR-B25ASTJ
36080
GR-B510INVS
RFNE290L33W
GM-769RSC
DN151120
GR-J31DID
GNE60580
GR-P299PNR
40080
GR-B485INVS
RFNE290L33W
GR-B709DID
GNE134606TX
GR-S642DIDW
V120
GR-P287FSN
44080
GR-B440INVS
GNE144750
GR-M6980S/W
GNE104611X
GR-S642DIDS
DNE36000
GR-P267FSN
26480
GR-B370INVS
FN127920
GR-M6880S/W
GNE114611
GR-J309DID
DN 136100
GR-L28EMP
1121
GR-B340INVS
FN129920
GR-M6780DID
CN153220DX
GC-B217BSQX
DN 136110
GR-L260MAJ
9710W
GR-B470BF
FN131920
GR-M6780S
TS190320
GC-B217BVQW
DNE30000
GM-749VTCA
9710M
GR-B909DID
MN160130
GR-M6780w
FS166020
GC-J248JSN
DNE9711
GM-749VQCA
9710X
GR-B263MAJ
CN160231
GR-B6770W
GN134751X
GC-P248ASQX
GRB258UTA
GM-829VQCA
9710B
GR-B261MAJ
CN160230
GR-M6480S
DNE57630T
GR-B4144MSN
FNE22400
GM-829VTCA
9711
GR-L262MAJ
GNE134750
GR-B6470S
DNE57730
GW-B414MSNX
FN129420
GRG712JVQ
NCB9760SBJ
GM-B243RSNM
GNE144750X
GR-B6470W
DNE57620
GR-B4244MSN
FN126901
GRG712JTQ
NCB9760W
GM-B243RSNM
GM-F223RSXM
GM-B243RSNM)
GR-B677GQCX
DN142100
GR-M668YTQ
GR-B208JTA
NCB9760B
GM-B223RSNM
GRL258SVL
GM-B223RSNM
GR-B647GLCX
DNF-42000
GR-B628YVC
GR-B208JQA
NCB9760X
GM-F223RSXM
GRL258STJ
GM-B248RSFM
GR-B647GQCX
GNE104610X
GR-B628YC
GR-B238JTA
NCB9760M
GM-B228RSFM
GRL258UTJ
(GM-B248RSFM)
GR-B599GLCX
GNE134606TX
GR-B628YLC
GR-B238JQA
NDV-9900
GW-B424MSNN
FN123900
GM-B228RSFM
GR-B599GQCX
GNE134605TX
GR-B628YTC
GR-L238STX
2650
GM-759VQCA
DNE68000
(GM-B228RSFM)
GR-B637GLCX
GNE114613TX
GR-M638YQ
GR-B598YC
GR-B598YC
GM-759VTCA
DNE57620
GR-L238SQX
GN-B529GLCX
GNE114610
GR-M638YLQ
GR-B598YLC
GR-B598YLC
GM-839VQCA
DN146100
GM819DTC
GN-B529GQCX
35902X
GR-M638YVQ
GR-B598YVC
GR-B598YVC
GM-839VTCA
DN146101
GM819DQC
GR-B627GLCX
GNE45902W
GR-M612YVQ
GR-B528YVC
GR-B598YT
GR-B528YLC
DNF-46000
GM-819VTCA
GR-L26AVSXV
GNE45902X
GR-M638YTQ
GR-B528YC
GR-B598YTC
GR-B677GLCX
GR-L25AUTJ
GM-819VQCA
GR-L26AVTXU
BK 9610 NM
GRM-638YLQ
GR-B528YLC
GR-B628YVC
GRP249STJ
GR-B25AUTJ
GM819FTC
GR-M698GSHX
DNE65000W
GR-B562YVC
GR-B562YVC
GR-B628YC
GRP249SVJ
GR-B25AUSJ
GM819FQC
GR-718YTQ
GRB207WTQ
GRP289STJ
GM-739FQC
GR-B628YLC
GR-P269STJ
GRL258STL
GM739DQC
GR-B652QVC
GC-154SQ
GRP289SVJ
GR-B218UTA
GR-M638YQ
GR-P269SVJ
GR-B658YTQ
GM-739VQCA
GR-B652QTC
GR 151 SF
GRP207WVQ
GRF258UTK
GR-M638YLQ
GR-P269ZGB
GR-B658YVQ
GM-739VTCA
GR-B658YTC
GR-762DEF-1
GR-L25AUSJ
GRF258UVK
GR-M638YVQ
GR-P269ZCB
GR-M668YVQ
GM-739FTC
GR-B658YVC
GR-718YVQ
GR-B528YC
GRB258UVA
GR-M612YVQ
GR-B528YVC